ar prevar next

Film Mateusza Rakowicza "Najmro” to komedia akcyjna o królu złodziei i ucieczek. Film inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami z życia Zdzisława Najmrodzkiego, który ośmieszał władze wymykając się 29 razy organom ścigania.

Film trafi do kin jesienią 2020 roku.

Wkrótce więcej zdjęć i info o filmie.

Webmaster

facebook-fff-40facebook-fff-40Instagram-fff-40