ar prevar next

Jak co roku...Informacja od Olgi.

"WAŻNE, ŻEBY WIEDZIELI, ŻE JESTEŚMY Z NICH DUMNI!

Pokaż Powstańcom Warszawskim, że o Nich pamiętasz, wejdź na www.dumnizpowstancow.pl i dodaj coś od siebie. Akcja organizowana przez kampanię BohaterON potrwa od 1 sierpnia do 2 października.

Miałam przyjemność pozować do zdjęcia  z Panem Jakubem Nowakowskim ps. Tomek

#Bohateron #włączhistorię #dumnizpowstańców "

Webmaster

facebook-fff-40facebook-fff-40Instagram-fff-40